Deze ideeën zijn gratis en daarin schuilt ook meteen een gevaar. Een idee dat niet volledig is uitgewerkt vormt een mooie bron voor dagdromen. Veel starters blijven namelijk steken bij het idee of de droom. Mensen hebben een prachtig idee en houden het idee het liefst geheim omdat er misschien iemand anders mee vandoor gaat. Aan de andere kant lijken ze vaak bang om het idee verder uit te werken en op papier te zetten. Deze angst is soms terecht, wanneer je plannen uit gaat werken en op papier zet blijft er vaak niet veel van over. Een idee is gratis maar een idee is ook niets waard. Het gaat vooral om de uitwerking. Om een idee uit te werken heb je gegevens nodig. Daarnaast dien je binnen de ZZP je boekhouding goed op orde te hebben. Zodoende hoef je, wanneer de Belastingdienst de ZZP onder de loep neemt, je geen verdere zorgen te maken.

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat kiest voor een zelfstandige onderneming of eenmanszaak enorm gegroeid. De zogeheten groep Zelfstandig Zonder Personeel, kortweg ZZP'ers worden steeds populairder en belangrijker. Zowel bedrijven als particulieren schakelen vaker de hulp in van een ZZP'er. Een belangrijk en voordelig aspect van de ZZP'er is natuurlijk de grote hoeveelheid vrijheid. Ze bepalen zelf wat ze wel en niet doen. Daarnaast is er altijd werk, waarom zou je dat niet zelfstandig aanpakken in plaats van te werken voor een baas die ook nog eens geld aan jou verdient?! Zeker de ZZP'ers die gespecialiseerd zijn in een klein vakgebied, de zogenaamde vakmensen, zijn erg gewild. Onthoud wel dat binnen de ZZP je boekhouding ook tip top in orde dient te zijn voor een goed verloop en vervolg van je werkzaamheden.

ZZP en rechtsvormen

Logischerwijs zul je gedurende het opstarten van een ZZP een rechtsvorm moeten kiezen. Er zijn verschillende rechtsvormen, te weten:

  • De Eenmanszaak
  • De Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • De Besloten Vennootschap (BV)

De meest voorkomende rechtsvorm voor een startende ZZP'er is vanzelfsprekend de eenmanszaak. Simpel gezegd zijn hier weinig kosten aan verboden en is het inkomen van de ondernemer het enige inkomen en bepaald deze dus het resultaat van de eenmanszaak. Je betaalt enkel inkomstenbelasting maar kunt investeringen ook verrekenen met het inkomen, hetgeen zorgt voor een verlaging van het risico. Echter heeft iedere vorm van ZZP'er boekhouding nodig om goed en veilig te kunnen ondernemen. Binnen de ZZP zijn belasting betalen namelijk ook gewoon aan de orde.

Verschillen met een eenmanszaak

Bij een VOF, een Vennootschap onder Firma is het verschil met de eenmanszaak dat je beschikt over meerdere eigenaren. Naast een privévermogen heb je bij deze rechtsvorm ook het vennootschapsvermogen.

Een andere rechtsvorm is de Besloten Vennootschap (BV). Hierbij is er sprake van aandelen die door het kapitaal bepaald worden. Deze vorm is doorgaans niet van toepassing voor ZZP'ers. Een BV krijgt ook te maken met de nodige verplichtingen zoals een vast startkapitaal, een notarieel vastgelegde oprichtingsakte en een groot aantal fiscale aspecten. Tot slot maakt het niet uit of je een VOF of ZZP bent met betrekking tot je boekhouding. Zo dient zowel VOF als ZZP de boekhouding te onderhouden. Wanneer je hier niet erg sterk in bent kun je dit geheel eenvoudig uitbesteden.

Contact

E [email protected]