Naast de risico's op schade zijn er steeds meer betalingsconflicten waardoor je als ondernemer gedwongen bent om via een rechter een betaling af te dwingen. Een incasso procedure is over het algemeen erg kostbaar en levert in het geval je geen overeenkomst met je opdrachtgever hebt niet altijd het resultaat op waar je op hebt gehoopt. Het is daarom van belang om voor de onderneming een aantal zaken goed geregeld te hebben.

Opstellen van de Algemene Voorwaarden

Als ondernemer loop je veel risico op de gemaakte afspraken met een opdrachtgever. Het komt regelmatig voor dat de klant het achteraf niet eens is met de geleverde dienst, prijs of levertijd. Het is daarom belangrijk om de gemaakte afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kan zo'n overeenkomst zeer omvangrijk worden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken als, van wie is het intellectueel eigendom? Wat als er zich een overmacht situatie voordoet en je kunt niet leveren? En hoe ga je om met garantie bepalingen. Om een overeenkomst kort en overzichtelijk te houden kun je ervoor kiezen om de belangrijke randvoorwaarden op te nemen in de algemene voorwaarden die je als bijlage in een overeenkomst kan meezenden. Hierdoor kun je eenvoudig je belangrijkste afspraken in de overeenkomst opnemen en de gedetailleerde afspraken in de algemene voorwaarden.

Waar moet ik op letten?

Hoe je de voorwaarden waaronder je wilt leveren wil noemen maakt niet veel uit. Je kunt kiezen voor algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden of consumenten voorwaarden. Het gaat er uiteindelijk om dat het voor betrokken partijen duidelijk is wat er in de voorwaarden bedoeld wordt en dat de inhoud ondubbelzinnig en redelijk is. Het kan niet zo zijn dat je al je risico's op de opdrachtgever laat rusten. Om dit te voorkomen heeft de overheid een aantal wetsartikelen opgenomen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen namelijk: art. 6:236 BW en art. 6:237 BW. Naast deze regels zijn er nog branche specifieke eisen en is er een streng consumentenrecht.

Terug naar overzicht
Contact

E [email protected]