De ondernemer

Uw ondernemersplan dient als eerste informatie over uzelf te verstrekken. Vermeldt uw personalia, opleiding en relevante werkervaring en besteed ook aandacht aan uw motivatie en doelstellingen. Toon aan dat u een geschikte ondernemer bent door uw sterke maar ook uw zwakke kanten te belichten en hoe u daar aan gaat werken.

Marketingplan

Stel een marketingplan op over hoe u de doelstellingen die u in uw ondernemersplan beschrijft, wilt gaan bereiken. Uw doelstellingen zijn als het ware uw bestemming, en uw marketingsplan is de weg er naartoe. Omschrijf welke producten/diensten u zult bieden en hoe u daarmee winst gaat halen en op welke doelgroep u zich wilt gaan richten.

Financieel plan

Een financieel plan geeft inzicht in het financiële gedeelte van uw onderneming. Het bestaat uit de volgende onderdelen:
Een financierings- en een investeringsplan; deze twee vormen samen uw balans.
Een exploitatiebegroting met een overzicht van kosten, omzet en winst
Een liquiditeitsbegroting waarin inkomsten en uitgaven vermeldt worden
Privé-uitgaven.

Organisatie

Hier geeft u een beschrijving van uw organisatie. U vermeldt de handelsnaam, rechtsvorm en welke vergunningen en verzekeringen er nodig zijn. Ook omschrijft u wat er allemaal gemeld moet worden aan de Belastingdienst. Verder stelt u uw algemene voorwaarden op die toegankelijk moeten zijn voor uw contacten en klanten.
Naast het schrijven van het ondernemersplan zijn ook de volgende punten belangrijk om te overdenken:

Communicatie

Hoe wilt u de communicatie laten verlopen met uw contacten en klanten. Komt er een vaste telefoonlijn, mobiel of fax? Heeft u een eigen website en kunnen klanten u bereiken per email? Hoe kunnen klanten eventueel bestellingen plaatsen? Dit zijn belangrijke punten om over na te denken.

Werk en privé

Als zelfstandig ondernemer is het lang niet altijd makkelijk om werk en privé gescheiden te houden. Dit kan aan beide kanten een nadelige invloed hebben. Zeker als u vanuit uw eigen huis werkt. Maak hierover van te voren goede afspraken met uw huisgenoten/gezinsleden en zorg voor een goede werkomgeving.

Hulp

Een aantal onderdelen van het ondernemersplan zijn behoorlijk technisch en lastig om goed te omschrijven. Laat uw plan ook door anderen lezen en vraag eventueel hulp bij een professionele instantie. De Kamer van Koophandel kan u helpen bij het opstellen van uw ondernemersplan en u kunt ook uw bank of accountant om hulp vragen.

Opmerkingen

Een ondernemersplan moet duidelijk en beknopt zijn en hoeft niet meer dan zo’n 20 bladzijden te bevatten. Schrijf een korte inleiding (1 bladzijde) en houdt een duidelijke structuur aan met een inhoudsopgave, paragrafen en bijlagen. In een samenvatting op het eind omschrijft u uw doelstellingen, de manier waarop u die wilt bereiken en een beknopt overzicht van uw financiële plan.

Administratie en boekhouding uitbesteden?

Een terugkerend aspect van ondernemen is de administratie of boekhouding. Helaas gaat daar vaak veel meer tijd in zitten dan je als ondernemer zou willen. Een uitstekend alternatief is om je administratie uit te besteden en je boekhouding te laten doen door een deskundig financieel tussenpersoon of financiële dienstverlener. Vraag via het volgende formulier enkele offertes aan bij gekwalificeerde administratiekantoren en financieel tussenpersonen uit je regio. Kies vervolgens de voor jou meest geschikte optie.

Contact

E [email protected]