Voorwaarden voor de 30% regeling

Hooggekwalificeerde expats

Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, moet je als expat als "hooggekwalificeerd" worden beschouwd. Dit betekent dat je voldoet aan de volgende criteria:

  1. Je hebt een diploma van een hoger onderwijsinstelling.
  2. Je hebt specialistische kennis die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  3. Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in het betreffende vakgebied.

Tewerkstelling in Nederland

Je moet worden aangenomen door een Nederlands bedrijf of een Nederlandse instelling om in aanmerking te komen voor de 30% regeling. Bovendien moet je in Nederland werken, ingeschreven staan bij de Nederlandse Belastingdienst en dus in Nederland belasting betalen.

Afstandscriterium

Een ander belangrijk criterium is het afstandscriterium. Dit houdt in dat je op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens moet hebben gewoond voordat je in Nederland aan het werk gaat. Als je binnen deze afstand hebt gewoond, kom je niet in aanmerking voor de 30% regeling.

De duur van het belastingvoordeel

De 30% regeling kan maximaal vijf jaar worden toegepast. Er zijn uitzonderingen voor expats uit bepaalde landen, zoals Duitsland en België, waarvoor een verkorte termijn geldt.

Het aanvragen van de 30% regeling

Als je denkt dat je voldoet aan de voorwaarden voor de 30% regeling, moet je een aanvraag indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. Het is belangrijk om de aanvraag correct en volledig in te vullen om vertragingen te voorkomen. Het kan handig zijn om hiervoor de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde belastingadviseur, zoals Intotax, die ervaring hebben met het aanvragen van de 30% regeling.

Documenten die nodig zijn voor de aanvraag

Bij het indienen van de aanvraag moeten bepaalde documenten worden meegestuurd. Dit kunnen onder andere zijn:

  • Een kopie van je paspoort.
  • Een kopie van je arbeidsovereenkomst.
  • Bewijs van je diploma('s) en werkervaring.
  • Een verklaring van je werkgever dat je als hooggekwalificeerd wordt beschouwd.
  • Bewijs van je woonplaats voorafgaand aan je tewerkstelling in Nederland.

De voordelen van de 30% regeling

Het belangrijkste voordeel van de 30% regeling is dat je een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van je bruto salaris kunt ontvangen. Dit kan een aanzienlijk verschil maken in je netto inkomen, waardoor je meer financiële zekerheid krijgt tijdens je verblijf in Nederland.

Daarnaast biedt de 30% regeling ook administratieve voordelen. Als je in aanmerking komt, kun je gebruik maken van een vereenvoudigde belastingaangifte, waardoor je minder tijd en moeite hoeft te besteden aan je belastingverplichtingen.

Informeer je goed!

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voorwaarden en het aanvraagproces van de 30% regeling als je als expat in Nederland werkt. Door gebruik te maken van deze regeling kun je aanzienlijke voordelen behalen, zowel financieel als administratief.

Terug naar overzicht
Contact

E [email protected]