De achterliggende functies van belasting

Het betalen van belasting heeft een achterliggende functie. Zo heeft belasting met name een budgettaire functie. Dit heeft betrekking op de diensten die gefinancierd kunnen worden dankzij de opbrengsten die belasting met zich mee brengt. Enkele diensten die onder andere gefinancierd kunnen worden door middel van belasting zijn de defensie, het onderwijs en de gezondheidszorg.

De hulp bij belastingaangifte kent meerdere functies. Naast een budgettaire functie heeft de belastingheffing ook een instrumentele functie. Enkele instrumentele functies die middels belasting worden gerealiseerd zijn:

  • Sociale functie
  • Allocatiefunctie
  • Verdelingsfunctie
  • Stabilisatiefunctie

De instrumentele functie maakt het mogelijk voor de overheid om gevolgen van belasting nader te analyseren op het gebied van samenhang tussen de ontwikkelingen die zich voordoen aan de hand van de functies.

Maak het leuker én makkelijker!

Door onze website te raadplegen maak je de belastingdienst niet alleen leuker, ook makkelijker. Je leert namelijk van de belangen van de belasting en krijgt ook inzicht in hoe je kunt besparen door samen te werken met een geschikte belastingadviseur. Daarnaast worden de belangen van een goed jaarverslag en jaarrekening aan het licht gebracht. Wist jij bijvoorbeeld dat een jaarverslag of -rekening ook commercieel ingezet kan worden? Wil jij meer weten over alle belasting gerelateerde zaken? Je leest het allemaal op Adminfo! Profiteer van onze hulp bij belastingaangifte!

Contact

E [email protected]