Loonadministratie

Iedere maand ontvang je via de mail de salarisstroken voor jouw personeel alsmede de aangifte. De eerste dag melding is zodoende niet langer van toepassing. Het is wel verstandig om snel een nieuwe medewerker aan te melden. Dit voor het verder afhandelen van je loonadminstratie.

Salarisadministratie

Heb je personeel in dienst? Dan heb je ook salarisadministratie nodig. Je breidt de gekozen bundel dan eenvoudig uit met de bouwsteen salaris. Bij deze bouwsteen wordt een vast bedrag per medewerker, per maand gerekend. Ongeacht of je deze medewerker verloond per maand of per vier weken.

Waaruit bestaat de salarisadministratie?

  • Verzorgen van de jaaropgave

  • Opstarten van een nieuwe cliënt

  • Verzorgen van de betaalopdracht(en)

  • Verzorgen van de digitale loonopgave

  • Verzorgen van de elektronische loonaangifte

  • Het jaarwerk van pensioenfondsen wordt verzorgt

  • Verzorgen van voorschotcorrecties en controleren pensioennota’s

  • Alle relevante informatie wordt gearchiveerd in de online boekhouding

Jaarrekening

De jaarrekening is een uitleg over het presteren van jouw onderneming gedurende één bepaald jaar. Het is een belangrijk stuk van informatie voor de onderneming zelf. Indien je al meerdere jaren als zelfstandige werkzaam bent staan er natuurlijk ook de cijfers in van het voorgaande jaar zodat je de vergelijking in een oogopslag kunt in zien. Je kunt bijvoorbeeld direct zien in de toelichting waarop je eventueel kunt besparen. Ook kan er worden toegelicht hoe bepaalde cijfers worden gewaardeerd op zaken die betrekking hebben op de marktwaarde, aanschafwaarde en economische levensduur. De jaarrekening kan gezien worden als essentieel onderdeel van de administratie.

Publicatiestukken

Dit is een beperkte weergave van de jaarrekening. BV's en NV's zijn verplicht om deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is van belang dat publicatiestukken van jouw eigen BV tijdig gedeponeerd worden. Dit moet namelijk vóór 1 februari van het opvolgende jaar van afsluiting van het boekjaar gebeuren.

Financial planning

Financial planning is de brug tussen jouw middelen en capaciteiten enerzijds en je persoonlijke wensen en dromen anderzijds. Het vertrekpunt is de volledige inventarisatie van de huidige financieel-juridische situatie. Vervolgens worden jouw wensen en dromen in kaart gebracht. Financial planning is geen éénmalige actie. Jouw planning dient daarom regelmatig te worden bijgesteld. Jouw financial planner is de vaste adviseur en sparringspartner bij het op koers houden van jouw planning.

Contact

E [email protected]