Wat is een VOG?

Om in aanmerking te komen voor een VOG, kijkt Justis of er strafbare feiten op de naam van de werknemer staan. Daarnaast kijken ze of deze feiten een risico zijn voor de functie die de werknemer gaat uitvoeren. Met deze verklaring kun je aantonen dat jouw verleden geen risico vormt wanneer je een bepaalde functie uitoefent in de samenleving. 

Uit welke screeningsprofielen kun je kiezen?

Om juridische risico's te vermijden, kun je bij VOG aanvragen aangeven hoe jouw werknemers gescreend moeten worden. Je hebt de mogelijkheid om een screeningsprofiel te kiezen waarop de medewerkers getest zullen worden. Met behulp van dit profiel kan Justis beoordelen of er strafbare feiten bekend zijn bij de aanvrager en of deze een negatieve invloed hebben op zijn functie. Organisaties kunnen ook kiezen voor een algemeen screeningsprofiel. Je hebt dan de mogelijkheid om aan te geven welke risicogebieden en functieaspecten een belangrijke rol spelen binnen de aanvragen. 

Waarom en wanneer moet je screenen?

VOG aanvragen kosten geld, hierdoor is het belangrijk om te weten waarom deze verklaringen belangrijk zijn binnen jouw organisatie. Wanneer je werknemers hebt die niet te vertrouwen zijn of niet oprecht zijn in hun handelen, kan dit een negatieve impact hebben op jouw organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om toekomstig personeel te beoordelen op hun betrouwbaarheid. Hierbij kunnen VOG aanvragen een handig hulpmiddel zijn voor het integriteitsbeleid. 
Het is aangeraden om te screenen binnen functies waarbij de betrouwbaarheid van werknemers zeer belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende beroepen:
    • managers binnen de organisatie;
    • werknemers die zich bezighouden met financiële kwesties;
    • werknemers die toegang hebben tot gevoelige informatie;
    • werknemers die invloed kunnen uitoefenen op ruimtes met gevaarlijke stoffen, virussen en andere soorten opslag;
    • werknemers die invloed kunnen uitoefenen op vitale infrastructuur, zoals water en energie;
    • functies die in aanraking komen met kwetsbare groepen, zoals kinderen en zieken. 

Wanneer vraag jij de VOG van je werknemers op?

Een verklaring omtrent gedrag is een handig hulpmiddel om te testen of werknemers betrouwbaar zijn. Wanneer je nieuwe werknemers wilt screenen voor hun VOG, zijn er verschillende screeningsprofielen waaruit je kunt kiezen. Dit komt omdat er andere vereisten zijn voor iemand die in de horeca of boekhouding en administratie werkt dan iemand die in het magazijn werkt. Op deze manier kom jij erachter welke werknemers betrouwbaar en oprecht zijn op de criteria die jij het belangrijkste vindt. Tijdens de screening kijk Justis of er strafbare zaken op naam van de werknemer staan. Wil jij een betrouwbaren en oprechte werkomgeving? Ontdek dan snel de voordelen!

Terug naar overzicht
Contact

E [email protected]