Effectiviteit:
Met effectiviteit wordt bedoeld dat werkgevers en werknemers doeltreffend te werk gaan. Belangrijk hierbij is dat alle neuzen dezelfde kant op staan zodat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft.

Efficiëntie:
Efficiëntie wil zeggen dat werkzaamheden gedaan worden in een zo min mogelijk tijd of geld of dat doelen in zo min mogelijk tijd of geld worden bereikt.

Administratieve Organisatie kent de 6 Ws: Wie (werknemer) mag Wat (welke gegevens), Waarom, Wanneer en Waarmee (de hulpmiddelen die hij/zij mag gebruiken) bewerken en Waarheen gaan alle gegevens die hiermee te maken hebben. Hierbij is belangrijk dat men de juiste informatie krijgt die volledig is en dat men deze ook tijdig krijgt. Administratieve organisatie is niet alleen het papierwerk en documenten doorzoeken, maar ook kennis en inzicht hebben in de organisatie zelf.

Administratieve Organisatie heeft als doel om het functioneren van een organisatie te coördineren en af te stemmen

Veel mensen denken dat administratieve organisatie hetzelfde is als boekhouden maar dat is niet zo. Wel heeft Administratieve Organisatie iets te maken met de administratie die de boekhouder invoert. De administratie geeft immers al veel informatie over de gang van zaken binnen het bedrijf . Bij projectadministratie kun je aan de boekingen zelfs goed zien wat er tijdens de productie wel of niet goed is gegaan. Toch is de AO meer dan alleen dat. Hier wordt gekeken naar de gehele organisatie met alle procedures, maatregelen en afspraken die er intern zijn gemaakt.

Contact

E [email protected]