Ook het invullen van de belastingaangifte valt onder dit soort activiteiten. OM te voorkomen dat je zelf de fout in zou gaan bij het doen van belastingaangifte, kun je er beter voor kiezen om dit uit t ebesteden aan een gerenommeerde partij als een administratiekantoor of boekhouder. Daarmee bespaar je jezelf een hele hoop rompslomp en stress. Via onze website kun je snel en eenvoudig enkele gegevens van jezelf invullen. Vervolgens ontvang je geheel vrijblijvend enkele offertes van administratiekantoren en boekhouder sbij jou uit de buurt. Belasting- en financiële administratie experts die jou graag van dienst zijn. Wanneer je de verschillende offertes hebt ontvangen, kun je daaruit een keuze maken.

Belastingaangifte

Het doel van de belastingaangifte is de belastingdienst in staat stellen om de verschuldigde belasting te berekenen. De belastingaangifte is de verklaring van de belastingplichtige en de inhoud van deze verklaring is afhankelijk van de belastingsoort waarvoor de aangifte wordt opgesteld. De aangifte kan worden gedaan met behulp van een programma of een aangifte biljet.

Belastingaangifte doen

Het is wettelijk verplicht een belastingaangifte in te dienen, waarbij officieel wordt gesteld dat de belastingplichtige dit stellig, zonder voorbehoud en duidelijk moet doen. De belastingdienst stuurt jaarlijks automatisch een herinnering naar de belastingplichtige zodra die in het systeem staat. Particulieren kunnen zowel op papier als electronisch belastingaangifte doen. Vanaf 2005 zijn bedrijven verplicht dit elektronisch (via een aangifte diskette of via internet) te doen.

Benodigdheden belastingaangifte

Voor een particuliere belastingaangifte zijn de volgende documenten noodzakelijk (indien van toepassing):
Gegevens van uw familie:
Gezinssituatie: alleenstaand, samenwonend of gehuwd
Naam, geboortedatum en sofinummer van uw partner
Namen en geboortedatum van uw kinderen Werk:
Jaaropgave van u en uw partner
Voorlopige teruggaaf
Kopie van de aangifte inkomsten belasting van het voorgaande jaar
Wonen:
WOZ –waarde van uw woning
Hypotheek jaaropgave
Eventuele overige documenten bij aankoop van een huis

Vermogen, een overzicht van:
Bank en spaartegoeden
Aandelen, spaarloon en obligaties
Onroerende zaken
Schulden
Overige documenten aangaande auto van de zaak, levensverzekeringen en (kerkelijke) giften en alimentatie.

Belastingaangifte uitstel

Uitstel aanvragen van belastingaangifte is mogelijk. U dient dit tijdelijk te laten weten aan de belastingdienst. Het is zodoende tot mei 2012 mogelijk uw belastingaangifte in te dienen voor het jaar 2010. Wel is het mogelijk dat er heffingsrente bij u in rekening wordt gebracht.

Belastingaangifte tips

U kunt contact opnemen met een van de belastingadviseurs of administratiekantoren die genoemd zijn op deze website. Dit zijn professionals die dagelijks te maken hebben met allerlei vragen en uitdagingen met betrekking tot de belastingaangiftes. Zij kunnen u voorzien van tips en eventueel de belastingaangifte voor u uitvoeren.

Contact

E [email protected]