De financiële administratie - wat kun je zelf?

Voor een makkelijke afwerking en besparing van kosten kun je zelf ook al een heleboel onderdelen van de financiële administratie doen, namelijk:

  • Debiteuren
  • Crediteuren
  • BTW specificaties
  • Voorlopige resultaten
  • Zorg dat alles compleet is op het gebied van inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften en kasbonnen
  • Doe de bankafschriften in een map en de in- en verkoopfacturen die betaald of ontvangen zijn achter dit afschrift
  • Stop de nog niet betaalde in- en verkoopfacturen apart in de map en doe er een tabblad tussen. Op deze manier heb je zelf al een redelijk inzicht wat er nog betaald moet worden en wat je nog moet ontvangen

De inhoud van administratie werkzaamheden:

Enkele administratie werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden zijn:

Het grootboek wordt nader toegelicht; het groetboek is een map, ook wel grootboekrekeningen genoemd. Deze map is een onderverdeeld overzicht van de financiële administratie gerelateerde stromen. Denk hierbij aan alle inkomsten en uitgaven van je onderneming. Denk hierbij aan telefoonkosten, ontvangen en betaalde BTW, geleverde reiskosten, salariskosten en bankrekeningen. Iedere inkomsten- en uitgavenpost krijgt een nummer, het zogeheten grootboekrekeningnummer. In de debiteuren- en crediteurenadministratie worden gegevens over jouw klanten en leveranciers bijgehouden. De voorraadadministratie heeft betrekking op de aanwezige voorraad van producten en de bovenliggende waarde hiervan. Eén keer per jaar moet dit volledig geïnventariseerd worden. De in- en verkoopadministratie is niets meer dan het inboeken van in- en verkoopfacturen in de juiste ‘mappen’ van het grootboek. Wanneer je personeel in dienst hebt, zul je ook een loonadministratie bij moeten houden in het grootboek. Eventueel kun je beslissen deze administratie uit te besteden. Zodoende kan geconcludeerd worden dat het grootboek een essentieel onderdeel is dat toebehoort tot de administratie werkzaamheden.

Contact

E [email protected]