Omzet belasting

De omzetbelasting heeft betrekking op het BTW verkeer. Klanten dienen namelijk BTW te betalen over het product. Deze BTW wordt in eerste instantie toegekend aan de onderneming. De onderneming heeft vervolgens de taak om deze periodiek, dit gebeurt meestal per kwartaal, te storten op de rekening van de belastingdienst. De omzetbelasting heeft een proportionele werking wanneer er maar één tarief is. In dit geval betaalt een ieder hetzelfde percentage over al zijn aankopen. De BTW tarieven die van toepassing zijn vallen te onderscheiden. Zo is er sprake van een hoog en een laag BTW tarief. Bij het hoge BTW tarief is sprake van een percentage van 21%. Het lage BTW tarief beschikt over een percentage van 9%. Op levensmiddelen en boeken geldt doorgaans het lage BTW tarief. In principe wordt voor ieder ander type product gebruik gemaakt van het hoge BTW tarief.

Inkomsten belasting

De inkomstenbelasting heeft betrekking op de belasting die je als ondernemer betaalt over jouw inkomsten. De inkomstenbelasting wordt ingedeeld in 3 boxen. Aan de hand van jouw inkomsten en vermogen wordt je ingedeeld in een box. Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de inkomstenbelasting dient te worden voldaan aan hogere vereisten. Dit vanwege het aantal voordelen dat hieraan verbonden is. Zo ontvang je als ondernemer de eerste jaren een aanzienlijke zelfstandigenaftrek. Daarnaast mag een percentage van het inkomen belastingvrij verdiend worden. Echter dienen hiervoor enkele vereisten behaald te worden. Een van de voornaamste vereisen is dat er minimaal 1225 aan uren aan de onderneming besteed dienen te worden gedurende het kalenderjaar. Een kalenderjaar geldt van Januari tot December. Wanneer er bijvoorbeeld gestart wordt in Oktober is het dus zodoende interessant om je onderneming pas vanaf 1 Januari in te schrijven bij de KvK. Zodoende gaat er niet een jaar aan startersaftrek verloren.

Overige vormen van belasting

Tot slot worden hieronder enkele overige vormen van belasting waar je als ondernemer mee te maken krijgt nader uitgelicht:

  • Vennootschapsbelasting
    Er dient Vennootschapsbelasting te worden betaald over de winst die gegenereerd wordt van de Besloten Vennootschap of de Naamloze Vennootschap. Een stichting of vereniging dient vennootschapsbelasting te betalen als de Belastingdienst je als onderneming beschouwt.

  • Omzetbelasting
    Ieder type bedrijfsvorm krijgt te maken met omzetbelasting. In sommige gevallen is er sprake van vrijstelling voor een branche. Omzetbelasting wordt ook wel BTW belasting genoemd. Dit staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Deze aangifte dient periodiek, dit houdt in per maand of kwartaal, vermeldt en betaald te worden. Dit alles dient nauwkeurig en op tijd te gebeuren. Wanneer dit niet het geval is worden er door de Belastingdienst boetes opgelegd.

Contact

E [email protected]