Profiteer van de kennis van een consulent!

Zo denkt een goede belastingadviseur onder andere mee over de maandelijks te voltooien betalingen en mogelijke cash flow tekorten die kunnen ontstaan door de te betalen inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB) , loonbelasting (LB) en omzetbelasting (OB). Door tijdig te onderhandelen met de Belastingdienst kan er middels een spreiding, liquiditeitstekorten voorkomen worden. Het geld dat hiermee bespaard wordt kan vervolgens gebruikt worden voor investeringen en groei. Om te kunnen bepalen wat belastingadvies zoal voor je onderneming kan betekenen worden hieronder enkele activiteiten van de belastingconsulent uitgelicht. Kortom, volop besparingsmogelijkheden dankzij een belastingconsulent!

Hoeveel bespaar jij met een belastingadviseur?

Onderstaande checklist omtrent belastingadvies kan gezien worden als bruikbare opsomming van activiteiten waarmee een belastingconsulent jouw onderneming kan ondersteunen. Met behulp van deze activiteiten kun je eenvoudig geld besparen of spreiden met jouw onderneming. Ook kun je mogelijke aansprakelijkheid eenvoudig voorkomen. De checklist is als volgt:

  • Maak gebruik van advies omtrent de spreiding en beïnvloeding van de LB en OB.
  • Advies geven over relevante aftrekposten voor jouw onderneming op het gebied van belasting.
  • Achterhalen van mogelijkheden omtrent Fiscale aftrekposten door de fiscale aangifte van IB en VPB samen te voegen.
  • Het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid door advies te geven op het gebied van juiste handelingen bij een dreigend faillissement.
  • Het oplossen van mogelijke problemen met de Belastingdienst middels het bezwaar maken, beroep doen op of bemiddeling met de Belastingdienst.
  • Het voorzien in fiscaal advies omtrent vermogensplanning en successierecht om jouw vermogen tegen zo min mogelijk belasting over te dragen.
Contact

E [email protected]