Welk type accountant kies jij?

Binnen accountants kan onderscheid gemaakt worden tussen een controlerende en samenstellende accountant. Met name de controlerende accountants zijn bekend bij het grotere publiek. Controlerende accountants zijn namelijk werkzaam voor doorgaans grote ondernemingen. Veelal vindt de controle van jaarrekening hier plaats door middel van een accountant. Zodra de handtekening wordt gezet zijn aandeelhouders, banken en andere belangenbehartigers verzekert van het feit dat de cijfers kloppend zijn. Het merendeel van de accountants is actief binnen het MKB. De zogeheten MKB accountant kan gezien worden als een huisarts voor de MKB ondernemer. Zo stelt hij namelijk de jaarrekening samen, helpt hij met de opzet van een juiste vorm van administratie en geeft hij adviezen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Een gespecialiseerde accountant!

Niet iedereen mag zichzelf zomaar accountant noemen. Het is namelijk een titel die wettelijk beschermd is. Deze titel ontvang je pas zodra je een uitgebreide opleiding en meerdere jaren aan praktijkervaring erop hebt zitten. In Nederland wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee verschillende accountantstitels, namelijk:

  • AA: Accountant-administratieconsulent

  • RA: Registeraccount

Doorgaans hebben accountants naast hun eigen titel nog een andere vorm van specialisme op het naamkaartje staan. Dit wordt gedaan om zich zodoende te kunnen onderscheiden op de markt van accountants. Een juiste wijze van specialisatie helpt hier nadrukkelijk bij.

Contact

E [email protected]