Waar moet een bedrijfshulpverlener aan voldoen?

Allereerst moet een bedrijfshulpverlener verplicht beschikken over een certificaat die voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Zo kan het certificaat uitsluitend worden uitgegeven door instanties die erkend zijn door de Raad voor Accreditatie.

De taken van een bedrijfshulpverlener:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand
  • Het alarmeren van nooddiensten
  • Het alarmeren en evacueren van personen

Aantal bedrijfshulpverleners

Het aantal benodigde bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de omvang en het risico van de organisatie. Het is wel van belang dat je voldoende medewerkers hebt opgeleid zodat je in geval van verlof, ziekte of afwezigheid over voldoende capaciteit beschikt om bij een calamiteit adequaat te kunnen reageren.

VCA Certificaat voor ondernemers

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en is ontstaan in de offshore en petrochemie om het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen. Inmiddels is de checklist aangepast zodat het ook van toepassing is op andere bedrijfstakken waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er een trend ontstaan dat steeds meer opdrachtgevers een VCA certificaat als toelating voor een opdracht eisen. Dat wil zeggen dat uitzendbureaus, aannemingsbedrijven en kleine ondernemers gecertificeerd moeten zijn om voor een opdracht in aanmerking te komen.

Voordelen van een VCA certificaat

  • Vergroten van de veiligheid van mensen
  • Vergroot de kans op een opdracht
  • Voorsprong op de concurrentie
  • Voldoen aan belangrijke ARBO regels
Terug naar overzicht
Contact

E [email protected]