Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Indien u een uitkering heeft en graag voor uzelf wilt beginnen, kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Hiervoor moet u zich tot de Gemeentelijke Sociale Dienst wenden. Zij kunnen u tevens vertellen aan welke eisen u dan moet voldoen en hoe u de bijstand kunt aanvragen.

Besluit borgstelling MKB kredieten (BBMKB)

Om kredietverlening aan ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB) te stimuleren, is het Besluit Borgstelling MKB Kredieten opgesteld. De staat stelt zich dan borg voor uw lening. Zo kan de bank, als u onvoldoende zekerheden heeft om normaal gesproken een krediet te krijgen, u deze toch verstrekken.

Durfkapitaal

Indien particulieren geld lenen aan ondernemers kunnen zijn aanspraak maken op een fiscale stimuleringsregeling voor durfkapitaal, waardoor ze van fiscale voordelen kunnen profiteren. Dit kan ook als een financier als intermediar optreedt; d.m.v. een fonds wordt dan geld van particulieren betrokken, die daardoor recht hebben op fiscale vrijstellingen.

Factoring

In sommige gevallen kan factoring interessant zijn. Dan draagt u uw hele debiteurenbestand over aan een factor, deze betaalt u het geld op de vervaldag, ongeacht of de debiteur nou wel of niet op tijd betaald heeft. Of factoring voor u interessant is, hangt af van het soort onderneming dat u runt, uw omzet en de hoogte van de vorderingen.

Financial lease

In geval van een financial lease contract krijgt u als ondernemer het economische eigendom maar juridische eigendom van het bedrijfsmiddel blijft daarentegen van de leasemaatschappij. Omdat u echter de economische eigenaar bent geworden, zult u het bedrijfsmiddel in uw administratie moeten verwerken en in uw balansen moeten vermelden.

Het bureau krediet registratie (BKR)

Iedereen die in Nederland een lening afsluit, wordt geregistreerd bij het BKR, dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Het belangrijkste doel hiervan is het bijhouden van uw gedrag voor wat betreft betalingsverplichtingen. Financiële instellingen die bij het BKR zijn aangesloten kunnen deze gegevens opvragen en op basis van die gegevens besluiten of ze u wel of niet een lening verstrekken.

Leasing

Bedrijfsmiddelen die grote investeringen vergen waarvoor u normaal gesproken geld zou moeten lenen, kunt u ook leasen. De leasemaatschappij schaft dan het gewenste bedrijfsmiddel aan en u betaalt maandelijks een vast bedrag. Er zijn twee soorten leasing; financial lease en operational lease, binnen beide hoofdvormen zijn weer talloze varianten.

Leningen en banken

Indien u geld nodig heeft, dan kunt u zich natuurlijk ook tot uw bank wenden. Maar dan zult u moeten kunnen aantonen dat u kredietwaardig bent. Daarvoor heeft u een goed ondernemersplan nodig en zal de bank u natrekken bij het BKR. Als de bank akkoord gaat, zijn er diverse kredietvormen die per bank verschillend zijn. Laat u hierover goed informeren.

Operational lease

Als u een operational lease contract afsluit is het net wat anders. De leasemaatschappij behoudt dan zowel het juridische als het economische eigendom. Het bedrijfsmiddel wordt u dan beschikbaar gesteld door de leasemaatschappij en u hoeft het dus niet in uw administratie op te nemen. Lease contracten voor auto’s zijn veelal op operational lease basis.

Qredits

Om zzp´ers te stimuleren is er ‘Qredits’. Zo kunnen startende ondernemers een lening krijgen tot € 50.000 met aanvullend advies en coaching. Het Rijk stelt zich garant en de Rabobank, ABN-AMRO, ING of Fortis zorgt voor het krediet. U kunt op de website van Qredits kijken voor meer informatie.

Rekening-courant krediet

U kunt bij de bank een rekening-courant krediet afsluiten en met de bank onderhandelen over het limiet bedrag. Met een rekening-courant kunt u vervolgens geld opnemen tot het bedrag van het afgesproken limiet. Dit is vooral handig als u al gestart bent om tijden van hoge kosten te kunnen overbruggen.

Risicokapitaal

U kunt natuurlijk ook geld lenen van particulieren of Particuliere Participatie Maatschappijen. Omdat u weinig zekerheden kunt bieden, loopt de geldverstrekker meer risico dan gemiddeld. Vandaar dat deze lening dan ook risicokapitaal, durfkapitaal of venture-capital genoemd wordt. In veel gevallen wordt een risicokapitaal verstrekt door vermogende familie of vrienden.

Vraagprijs

Indien u de financiering voor uw onderneming rond heeft en van start wilt gaan, zult u moeten bepalen wat voor tarief u voor uw producten of diensten gaat vragen. Als uw uurtarief te laag is, loopt u verlies, maar als uw uurtarief te hoog is, lopen uw klanten weg. Denk daar dus goed over na en informeer hoe u uw vraagprijs het beste kunt bepalen, zo is er bijvoorbeeld de Prijzen & Tarievengids met uurtarieven van 150 beroepsgroepen

Contact

E [email protected]